Hướng dẫn quản lý comment facebook trên Blogspot

Hướng dẫn quản lý comment facebook trên Blogspot

Các bạn truy cập đường dẫn sau: https://developers.facebook.com/apps

Điền thông tin của bạn vào như hình dưới


Bấm tạo ứng dụng

Chúng ta sẽ được dẫn đến 1 trang quản trị ứng dụng của chúng ta
Các bạn chú ý App ID mỗi người sẽ có 1 con số khác nhau

Bước 1:

Chèn code sau trước thẻ </head>

<meta content='App ID' property='fb:app_id'/>

Chú ý: App ID là mã ứng dụng (id App face mà bạn vừa tạo ở bước trên) bạn thay nó thành mã App ID của bạn nhé


Bước 2: chèn tiếp bên trên thẻ đóng </head><script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="540"></div>';
//]]>
</script>

Bước 3 - Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </body>.

<div id='fb-root'/>
<script>
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>


Bước 4 - Tìm một trong các đoạn code như sau:
<b:include data='post' name='post'/>


- Rồi thêm ngay dưới nó đoạn code sau:


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>Đây là chỗ để hiển thị comment facebook

Giờ là cách quản lý comment facebook

Truy cập vào link sau https://developers.facebook.com/tools/comments


Mình sẽ nhìn được những ai comment trên blog của mìnhĐược tạo bởi Blogger.