Site map là gì? Và tại sao lại cần nó?

Sitemap là gì?

Site map còn được gọi là sơ đồ của một website là một danh lục liệt kê tất cả các mục thông tin trên trang web của bạn cùng sự mô tả ngắn gọn cho các mục thông tin đó.
Nếu bạn đang tối ưu hóa website của mình thì không thể không biết đến từ này,Nói 1 cách đơn giản theo tiếng Việt Nam thì nó là sơ đồ của 1 website. Mà tác dụng của sơ đồ thì chắc chắn là để dẫn hướng chỉ đường rồi.
Sitemap có 2 loại:
1 loại cho người dùng xem gọi là HTML sitemap.
1 loại cho các con bọ tìm kiếm xem gọi là XML Sitemap .
Khi gửi sitemap cho các bộ máy tìm kiếm google thì phải gửi đúng XML Sitemap thì nó mới nhận được.


create site map blogsopt

Cách Tạo Sitemap Xml Theo Chuẩn Google.


Hiện có rất nhiều trang tạo sitemap tự động.Mình thấy trang http://www.xml-sitemaps.com tao nhanh và chính xác.Lời kết
Tạo XML Sitemap không tốn quá nhiều thời gian, khai báo với Google cũng rất đơn giản. Hiệu quả mà nó mang lại cho trang web của bạn cũng rất lớn.
Nên đặt đường liên kết tới sơ đồ website trên trang chính hoặc trang đầu của trang web để người dùng và con spider của Gooogle có thể tiếp cận dễ dàng.
Bài tiếp mình hướng dẫn tạo sitemap cho blogsopt
Được tạo bởi Blogger.