File host facebook

File vào host facebook mới nhất

Đây là nơi chia sẻ bản cập nhật file host facebook mới nhất, hiệu quả nhất - truy cập fb nhanh, sử dụng file host facebook này các bạn có thể truy cập các ứng dụng, upload đc ảnh... theo từng tháng

vào thư mục: c:\windows\system32\drivers\etc
chọn file Host open nó lên và copy dải IP này vào sau cùng của file sau đó save lại

Nếu không lưu được file này thì bạn chưa có quyền cao nhất để sửa, gửi tới các bạn phần mềm này chỉ cần tải về giải nén ra được 2 file có tên: "RemoveTakeOwnership" và "InstallTakeOwnership" và click chuột phải chạy file "InstallTakeOwnership" chạy lên cái bảng đen đen xì ngầu khoảng 8-9 giây, sau đó mở lại file host copy dải IP vào facebook mới nhất bấy giờ bạn có thể lưu được rồi.

Phần mềm đoạt quyền admin chỉnh sửa file host

Tháng 6 năm 2013
173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Tác giả

author-image

By Khám Phá Blog

Mình tên đầy đủ là Nguyễn Văn Trâm và có sở thích viết bài về các mảng yêu thích như blogger, Wordpress và SEO. Do kiến thức còn hạn chế nên bài viết sẽ hơi khô khan :) vì vậy rất mong nhận được nhiều lời góp ý của các bạn để mình hoàn thiện hơn.

Hướng dẫn cách comment trong blogspot

• Những nhận xét spam sẽ bị xóa.
• Public tài khoản Blogger để được trợ giúp.
• Nặc danh thường không được chào đón.

0 nhận xét :

Post a Comment